ตารางการอมรม 2563 – ตารางรวม

ตารางโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ประจำปี ๒๕๖๓

สอนโดย……..
๐ พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ)
๐ พระอธิการสว่าง ติกฺขวีโร
๐ พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
๐ พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก
๐ พระครูประภาศสารคุณ
๐ พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม
๐ พระสุทฺธิ สุทธิปญฺโญ

ดาวน์โหลดตาราง pdf. file >>> คลิกที่นี่

 

วัน/เดือน/ปี ที่สอน

สถานที่สอนกรรมฐาน  – อาจารย์ที่สอน

๔-๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง  เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๒๑-๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓

 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑)
ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

สอนโดย :
– 
พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.

– พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
– พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
จองเข้าปฏิบัติ : โทร.  0-2455-2525
๑๕ ม.ค.-๒๙ มี.ค. ๒๕๖๓ สถานปฏิบัติธรรม  วัดท่าทุ่ม
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-111-1707
(เริ่มรับสมัครและจองวันที่ 1-3 ธ.ค. ทุกปี)
วันเสาร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ทำบุญคล้ายวันเกิด พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จัดที่วัดวิปัสสนาติกขวนาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด : โทร. 089-742-5111,086-8727345
๑-๕ ก.พ. ๒๕๖๓ สถานปฏิบัติธรรม ไร่ปุณยวีร์  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา
สอนโดย : พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต – พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. คุณมณฑาทิพย์ (แดง) 081-829-4942
๑๔-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒)
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สอนโดย :
– พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.

– พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
– พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 0-2986-6403-5
๒๐-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ วัดน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระอาจารย์อำนาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 097-1089-397
๑-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อนีติกัง เฉลิมราชย์ ๖๐ ปี
บ้านเชียรเขา ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะ
จองเข้าปฏิบัติ : คุณเก๋ 092-979-5641 แม่ชีเรวดี 082-822-0842
๑-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ โรงแรมสลีฟบ๊อกซ์ ซอยสุขุมวิท 22
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. คุณกุง 081-989-8018
๑๔-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓  (พระภิกษุ) ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒)
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สอนโดย :
– พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.
– พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
– พระปลัดอำนาจ ขนฺติโกจองเข้าปฏิบัติ : โทร. 0-2986-6403-5
๑-๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓

(๑๕ วัน)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง  เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.  และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๒๐ เม.ย.- ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓  

(สำหรับพระ ๓๐ วัน)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๒-๙ พ.ค. ๒๕๖๓ วัดวิปัสสนาติกขวนาราม
บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111, 086-872-7345
๒๓ พ.ค.-๑ มิ.ย.  ๒๕๖๓ วัดเขาพุทธโคดม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (จัดโดย พญ.ผกา และคณะ)
สอนโดย :
– พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.

– พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
– พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-642-7582
๒-๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒)
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สอนโดย :
– พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร

– พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
– พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 0-2455-2525
๙-๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

(คอร์ส อ.นิศา)

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑)
ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
สอนโดย :
– พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.
– พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
– พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 0-2455-2525
๒๐ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ โทร. 081-537-9741, 081-979-6827
 ๖ ก.ค.- ๒ ต.ค. ๒๕๖๓

(คอร์สในพรรษา)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (253) 042-705-6
๑-๘ ส.ค. ๒๕๖๓ วัดวิปัสสนาติกขวนาราม
บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111,086-8727345
๑-๘ ก.ย. ๒๕๖๓ วัดวิปัสสนาติกขวนาราม
บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111,086-8727345
๒ ต.ค. ๒๕๖๓ วันออกพรรษา, ปาวารณา
๓ ต.ค. ๒๕๖๓ ตักบาตรเทโว, ทอดกฐินสามัคคี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๗-๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ บ้านพาณิชย์กุล ซ.กำนันแม้น ๓๖ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
สอนโดย :
– 
พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

– พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-574-7963
วันเสาร์ที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓ ทอดกฐินสามัคคี วัดวิปัสสนาติกขวนาราม
บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด :

โทร. 089-108-1956, 086-872-7345, 089-742-5111
๑๑-๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ สถานปฏิบัติธรรม  วัดท่าทุ่ม
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-111-1707

(เริ่มรับสมัครและจองวันที่ 1 ก.ย. ทุกปี)
๑๖-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อนีติกัง เฉลิมราชย์ ๖๐ ปี
บ้านเชียรเขา ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.  และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : คุณเก๋ 092-979-5641 แม่ชีเรวดี 082-822-0842
๒๒-๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ วัดภัททันตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
(โครงการปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยะบูชา แด่…..
พระครูภาวนาวราลังการ วิ. เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม)
สอนโดย :
– 
พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

– พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก และคณะ
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-819-8358
๑-๗ พ.ย. ๒๕๕๓ บ้านโดมบัว (บ้านดิน)
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. คุณศิริกัลยา 081-881-3783
๘-๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓

(๑๘ วัน)

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-537-9741, 081-979-6827
๕-๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง  เลณัง เฉลิมราช  ๖๐ ปี
ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.  และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๕-๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖๓ วัดวิปัสสนาติกขวนาราม 
บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (จัดโดย คุณเป็ด)
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ :

โทร. 089-108-1956, 086-872-7345,
โทร. 089-742-5111, 081-559-7507
๑๘-๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง  เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๑๘ ธ.ค. ๖๒-๑ ม.ค. ๒๕๖๓

 

วัดวิปัสสนาติกขวนาราม 
บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ :

โทร. 089-108-1956, 086-872-7345
โทร. 089-742-5111, 081-559-7507
๓๐ ธ.ค. ๖๓-๒ ม.ค. ๒๕๖๔ วัดภัททันตะอาสภาราม
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)สอนโดย :
– พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
– พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
– พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก และคณะ
ติดต่อสอบถาม : โทร. 086-819-8358 (ไม่มีการจอง )

 

 

 

%d bloggers like this: