เมื่อเจริญในองค์มรรค

เมื่อเจริญในองค์มรรค จักรู้ชัดทุกข์ทั้งหลาย
รู้ทุกข์กระจ่างคลาย ละเหตุร้ายสมุทัย
ละสมุฯดับทุกข์ไป เข้าถึงในพระนิพพาน


พระอาจารย์สว่าง ติกขวีโร

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in ข้อความธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on เมื่อเจริญในองค์มรรค.

Comments are closed.