ในฐานะของครูบาอาจารย์

ตามปกติครูบาอาจารย์จะเข้าใจสภาวะของศิษย์ดี
แต่ในฐานะของครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องเคี่ยวเข็ญ

พระอาจารย์ทองมั่น สุทธฺจิตโต

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in ข้อความธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on ในฐานะของครูบาอาจารย์.

Comments are closed.