สติคุ้มครองจิต..

สติคุ้มครองจิต..

ทุกขณะที่จิตของเราไม่ประกอบด้วยสติ กิเลสที่เหมือนกบฎ โจร หรือขโมย จะเข้าแทรกเข้าในจิตทันทีเพื่อรบกวนให้ขุ่นมัว คนที่ไม่เข้าใจสภาวธรรมมักมัวโทษคนอื่นว่า เราไม่สบายใจ วิตกกังวล หรือผิดหวังเพราะคนนั้นคนนี้ แต่ความจริงตัวเราเป็นหลักสำคัญ คนอื่นเป็นเพียงสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

ถ้าเรารักษาจิตด้วยสติไม่ได้ เราจะไม่รู้จักวิธีทำใจให้สบาย ตราบเท่าที่กิเลสยังรบกวนจิตอยู่ แม้เราจะปรารถนาว่า ขอให้เราเป็นสุข พ้นทุกข์ ก็ไม่อาจสมหวังได้ตามต้องการ

ดังนั้น เราต้องคุ้มครองจิตด้วยสติ จึงจะอยู่อย่างสบายใจ เพราะจิตของเราไม่เป็นสุขตามธรรมชาติที่ไหลลงต่ำสู่กิเลส 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
จากหนังสือประกายส่องใจ ๒
พระคันธสาราภิวงศ์
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

อ่านเพิ่มเติม >> ภาวนาสูตร

จิตไม่หลุดพ้นจากอาสวะแม้จะพึงปรารถนา เพราะเหตุไร
จิตหลุดพ้นจากอาสวะแม้จะไม่พึงปรารถนา เพราะเหตุไร
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

Posted on 17-12-2016, in ปกิณกะธรรม, ประกายส่องใจ. Bookmark the permalink. Comments Off on สติคุ้มครองจิต...

Comments are closed.