แนวทางปฏิบัติ เมื่ออยู่ที่บ้าน

การที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางดี เป็นหลักใหญ่เลย เราได้มาฝึกจิตฝึกใจรู้วิธีระงับจิตระงับใจ

วิธีการคือต่อไปอยู่บ้านตื่นมารีบกำหนดก่อน รู้ว่าเราต้องเปิดหูเปิดตาเปิดจมูก ลิ้น กาย ใจ แล้ว พอเปิดแล้วการได้เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น รู้รส ถูกต้องสัมผัส ทั้งที่ดีและไม่ดี มันจะไหลเข้ามาเป็นแถว เราอย่าเอาเราเข้าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้น เราต้องตั้งใจกำหนดก่อน

เวลาจะทำอะไรเราต้องตั้งใจกำหนดก่อน จะติดต่อหนอๆ แล้วก็ตั้งสติติดต่อๆ ไปเลย จะไปหนอต่อไม่ได้ เดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเลย จะเขียนจะทำอะไรก็ตั้งจิต กำหนด เขียนหนอๆ เสร็จแล้วก็ลงมือเขียนเลย นอกจากนั้นถ้าเราเดินไปไหน ก็กำหนด ขวาย่าง ซ้ายย่าง ขวาย่าง ซ้ายย่าง กำหนดไปตามเท่าที่เราจะทำได้ โอกาสมีอยู่

ถ้าเราทำงานเสร็จแล้วว่าง ติดต่อใครเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรจะทำแล้ว ว่าง เราก็นั่งพัก ไม่ต้องเอามือมาประสานกัน วางมือพัก น้อมใจกำหนดดูอาการสัก 5-10 นาที ดีกว่าเราไม่ได้ทำ

วันหนึ่งๆ เราก็หาเวลาให้กับตัวเองว่าภายใน 20 กว่าชั่วโมงที่เราตื่นมาจนถึงเราจะนอนหลับเรามีเวลาไหน ตอนไหนที่ว่าง ปลอดจากการงานจริงๆ แล้วก็หาเวลาเดินจงกรม นั่งสมาธิ ให้ได้เป็นกิจลักษณะ

แต่อย่างอื่นก็ให้กำหนดไปพอที่เราจะทำได้ คือ การกำหนดก็คือ การตั้งสตินั่นเอง แล้วเราก็ได้สติทุกเวลาที่เรากำหนด ไม่เสียสตางค์ด้วย บางทีมีกิเลส แต่สู้อำนาจของกระแสกิเลสไม่ได้ เราก็ไม่ได้กำหนด พอไม่ได้กำหนดก็ไม่ได้สติ กุศลกรรมเขาก็ไม่ได้ง้อเรา มีแต่เราไปง้อให้เขาเกิด

โยคีของเราต้องเพียรพยายามกำหนดในชีวิตประจำวัน เราอย่าไปทิ้ง จะซักผ้าก็ซักหนอๆ จะล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน้ำ อะไรๆ เราก็ไวๆ ได้ แต่กำหนดไปตามนั้น เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทำกิจกรรมการงานอะไรก็แล้วแต่ เราก็มีสติไปตามอาการนั้น ตามสมควรแก่การงานนั้นๆ

นี่เราได้วิธีแล้วนี่ คือ การกำหนดนั่นเอง เป็นตัวสำคัญ เป็นหัวใจ เรากำหนดได้เมื่อไรสติก็เกิดเมื่อนั้น ฉะนั้นเห็นหนอ ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัส เราเข้าห้องน้ำห้องส้วม จะทำอาการใดๆ เรากำหนดได้หมด ไม่มีปัญหา เรากำหนดได้หมด ยิ่งเราอาบน้ำยิ่งสบาย แต่อย่าไปหนอนาน ห้องน้ำห้องส้วมมีน้อย แต่พระไม่เป็นไร ถ้าเรามีห้องน้ำเป็นอิสระส่วนตัวไม่เป็นไร เราจะอาบอย่างไร นั่งอย่างไร นอนอย่างไร
ไม่มีปัญหา แต่ว่าสำหรับที่ต้องใช้หลายๆ คนไปหนออย่างนั้น คนอื่นเขาเดือนร้อน

อันนี้คิดว่าโยคีคงเข้าใจและนำวิธีการและพุทธวิธีที่องค์สมเด็จพ่อท่านตรัสไว้ พยายามนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา

พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะหลวงพ่อประจาก, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on แนวทางปฏิบัติ เมื่ออยู่ที่บ้าน.

Comments are closed.

%d bloggers like this: