จงเห็นประโยชน์ของเวลา

สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตมนุษย์ คือ การผลาญเวลาอย่างไร้ค่า ซึ่งก็คือ การใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์นั่นเอง ในวันใดถ้าเราไม่ใช้เวลาเพื่อแสวงหาทรัพย์ ความรู้ หรือบุญ นั่นคือ เราผ่านวันนั้นไปอย่างไร้ค่า ทำให้กำลังความสามารถของเราหมดสิ้นไปอย่างไร้คุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ดังนั้น จงเห็นประโยชน์ของเวลา อย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้ค่าแก่ตัวเอง เพราะเวลาไม่ให้โอกาสใครเป็นครั้งที่สอง

จากเพจ : พระอาจารย์ทองมั่น สุทธฺจิตโต

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in ข้อความธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on จงเห็นประโยชน์ของเวลา.

Comments are closed.

%d bloggers like this: