ความเกียจคร้านในการบำเพ็ญความดีไม่พึงมี

ความเกียจคร้านในการบำเพ็ญความดีไม่พึงมี โดยเราคิดว่าเราไม่มีโอกาสในวันนี้ เราจักประพฤติธรรมในวันพรุ่ง เพราะนรชนผู้พ้นจากความตาย ย่อมไม่มีในกาล ๓ และ ภูมิ ๓ โดยแท้

จากเตลกฎาหคาถา คาถาที ๑๐

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in จากหนังสือธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on ความเกียจคร้านในการบำเพ็ญความดีไม่พึงมี.

Comments are closed.

%d bloggers like this: