ลักษณะที่จะได้พระนิพพานไม่เกิดอีกนี้อาศัยเหตุอย่างไร

ลักษณะที่จะได้พระนิพพานไม่เกิดอีกนี้อาศัยเหตุอย่างไร

บุคคลที่ไม่เกิดใหม่ไปพระนิพพานนั้นด้วยเหตุ ๓ประการ คือ

๐ กุศลอันหนึ่งได้แก่บารมีสร้างมานั้นแก่กล้าอย่าง ๑

๐ มีมนสิการอุตสาหะยึดหน่วงถือมั่นซึ่งตัวกุศลอย่าง ๑

๐ เอาปัญญาตัดตัวอกุศลให้ขาดในสันดานอย่าง ๑


จากมิลินทปัญหา

สีลปติฏฐายลักขณปัญหา ที่ ๙

Advertisements

Posted on 17-12-2016, in จากหนังสือธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on ลักษณะที่จะได้พระนิพพานไม่เกิดอีกนี้อาศัยเหตุอย่างไร.

Comments are closed.

%d bloggers like this: