เพลงทางสัจธรรม

เพลงทางสัจธรรม
ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยคุณ วีระนนท์ รัตนวีระกุล

มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย มีทุกข์ทางกาย มีทุกข์ทางใจ ยึดติด ปรุงแต่ง เวียนว่าย วนไป เรียนรู้ ภายใน มองเห็นทั่วจักรวาล

พระพุทธองค์ทรงข้ามผ่าน วัฏสงสารที่ยาวไกล พระพุทธองค์ทรงค้นใจ มองเห็นทางแห่งความจริง

เปิดฟ้าผ่านแสงธรรมส่อง ให้เรามองเห็นทุกสิ่ง กิเลสครองหัวใจพ่ายดับสูญ…สิ้น คือนิพพาน

ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หมดทุกข์ทางกาย หมดทุกข์ทางใจ เลิกติดปรุงแต่ง ดับสิ้นภายใน หมดเชื้อปรุงใจ มองเห็นทางสัจธรรม

พระพุทธองค์ทรงข้ามผ่าน วัฏสงสารที่ยาวไกล พระพุทธองค์ทรงค้นใจ มองเห็นทางแห่งความจริง

เปิดฟ้าผ่านแสงธรรมส่อง ให้เรามองเห็นทุกสิ่ง กิเลสครองหัวใจพ่ายดับสูญ…สิ้น คือนิพพาน

แสงทองส่องทาง แสงธรรมส่องใจ เสียงธรรมทรงไว้ หัวใจเบิกบาน
แสงทองส่องทาง แสงธรรมส่องใจ เสียงธรรมทรงไว้ หัวใจเบิกบาน
แสงทองส่องทาง แสงธรรมส่องใจ เสียงธรรมทรงไว้ หัวใจเบิกบาน

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Posted on 17-12-2016, in ข้อความธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on เพลงทางสัจธรรม.

Comments are closed.

%d bloggers like this: