กิเลสไม่กลัวความรู้ของใคร แต่กลัวธรรมะ

กิเลสไม่กลัวความรู้ของใคร แต่กลัวธรรมะ

ถ้าคนมีความรู้แต่ไม่มีธรรมะ กิเลสยิ่งชอบ เพราะใช้เป็นเครื่องมือได้ดี เป็นเครื่องมือให้ทำความชั่วได้มาก

การประพฤติธรรมคล้ายกับการขับรถ พอคล่องแล้วก็สบาย จะให้ไปให้หยุดอย่างไรก็ได้ คนที่ยังขับรถไม่คล่อง ย่อมมีปัญหามากกระทบกระทั่งกันมาก ผู้ที่ประพฤติธรรมยังไม่คล่องก็เหมือนกัน ย่อมมีปัญหาในการประพฤติธรรมนั่นเอง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
จากหนังสือ อนุทินทรรศนะชีวิต

อาจารย์วศิน อินทสระ

Posted on September 4, 2015, in ปกิณกะธรรม, อาจารย์วศิน อินทสระ. Bookmark the permalink. Comments Off on กิเลสไม่กลัวความรู้ของใคร แต่กลัวธรรมะ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: