โสดาปัตติผลที่ประเสริฐ

การที่ไปเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา อินทร์ พรหม ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ทั้งโลก ไม่มีใครเหนือกว่า แต่โสดาปัตติผลมีค่ามากกว่านั้น เพราะการได้ไปเกิดในที่ต่างๆ การเป็นเจ้าใหญ่นายโตกว่าคนทั้งโลกนั้น แม้จะไม่มีใครเหนือกว่า แต่ก็ยังต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายสมบัติเหล่านั้นไม่เที่ยง ตัวของพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เที่ยง สมบัติต่างๆก็ไม่เที่ยง มนุษย์ทั้งหลายก็ไม่เที่ยง

ฉะนั้น โสดาปัตติผลจึงประเสริฐกว่า เพราะเป็นมรรคแรกที่จะทำให้เราพ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตายเมื่อได้บรรลุอรหัตมรรคเข้าถึงปรินิพพานแล้วเราก็จะไม่มีการเกิด แก่เจ็บ ตาย ทั้งนี้เพราะไม่มีการเกิดอีกต่อไป

จากหนังสือ
พระพุทธเจ้าองค์จริง พระพุทธเจ้าองค์แทน
หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะหลวงพ่อประจาก, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on โสดาปัตติผลที่ประเสริฐ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: