โอวาทธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

เพื่อผลักดันไม่ให้กิเลสมันไหลเข้ามาทับถมจิตใจเรา ก็ต้องหมั่นมาปฎิบัติและเจริญกรรมฐานกันบ่อยๆ จิตใจของเราก็จะค่อยๆ ห่างเหินจากกิเลสทั้งหลาย เป็นจิตที่มีแต่มหากุศลคือความดีโดยถ่ายเดียว เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้หมั่นมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อนำพาตนให้พ้นจากสังสารทุกข์ คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ 

โอวาทธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

Posted on 17-12-2016, in ธรรมะบรรยาย (รวม), ธรรมะบรรยาย อื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on โอวาทธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์.

Comments are closed.

%d bloggers like this: