เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่กระตุ้นกิเลส

เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่กระตุ้นกิเลส

ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเราจะน่ายินดีหรือสะดวกสบายเพียงใด ก็จะมีเหตุที่รูป รส กลิ่น เสียง หรือสัมผัสมากระตุ้นโทสะในจิตใจได้เสมอ

ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเราจะไม่น่ายินดีหรือไม่สะดวกสบายเพียงใด ก็จะมีเหตุที่รูป รส กลิ่น เสียงหรือสัมผัสมากระตุ้นโลภะในจิตใจได้เสมอ

ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเราจะเป็นอย่างไร จะน่ายินดีหรือไม่น่ายินดี ก็จะมีเหตุที่รูป รส กลิ่น เสียงหรือสัมผัสมากระตุ้นให้เราลืมความรู้สึกผิดชอบชั่วดี กุศลหรืออกุศล และความเหมาะสมหรือความไม่เหมาะสมได้เสมอ

การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันฝึกให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งปวง เราตัดสินใจแน่วแน่ว่าวันนี้

“ข้าพเจ้าจะไม่ให้โลภะครอบงำจิตใจ เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่กระตุ้นโลภะ”
“ข้าพเจ้าจะไม่ให้โทสะครอบงำจิตใจ เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่กระตุ้นโทสะ”
“ข้าพเจ้าจะไม่ให้โมหะครอบงำจิตใจ เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่กระตุ้นโมหะ”

ความตั้งใจแน่วแน่นี้เป็นเงื่อนไขที่เกื้อหนุนให้เกิดสติ เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่ชักชวนให้เราตอบสนองด้วยกิเลสเสมอ เป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการปฏิเสธคำชักชวนของกิเลสอย่างสงบและสุภาพ

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ศิษย์ทีมสื่อดิจิตอลฯ
ที่มา FB Page >> คลิก

Posted on 17-12-2016, in ข้อความธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่กระตุ้นกิเลส.

Comments are closed.

%d bloggers like this: