เส้นทางปฏิบัติธรรม

การลงมือปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเส้นทางชีวิตของเราจะราบรื่น การเดินทางบนเส้นทางนั้นต่างหากที่จะราบรื่น ลองนึกถึงเส้นทางบนเขาที่เต็มไปด้วยหลุมขรุขระ การเดินทางด้วยรถบรรทุกคันเก่าคร่ำคร่าที่ไม่มีระบบกันกระแทก กับรถขับเคลื่อนสี่ล้อปรับอากาศที่แล่นอย่างนุ่มนวลย่อมแตกต่างกัน

ในกรณีเช่นนี้ พาหนะต่างหากที่มีความสำคัญ ไม่ใช่เส้นทาง และพาหนะที่สำคัญที่สุดที่เรามี คือ จิตใจของเราเอง

พระอาจารย์ชยสาโร
ทีมา FB Page >> คลิก

Posted on 17-12-2016, in ข้อความธรรมอื่นๆ, ปกิณกะธรรม. Bookmark the permalink. Comments Off on เส้นทางปฏิบัติธรรม.

Comments are closed.

%d bloggers like this: