ตารางการอมรม 2564 – ตารางรวม

ตารางโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ประจำปี ๒๕๖๔

สอนโดย……..
๐ พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ)
๐ พระอธิการสว่าง ติกฺขวีโร
๐ พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
๐ พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก
๐ พระครูประภาศสารคุณ
๐ พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม
๐ พระสุทฺธิ สุทธิปญฺโญ

ดาวน์โหลดตาราง pdf. file >>> คลิกที่นี่

 

%d bloggers like this: