Category Archives: ธรรมะบรรยาย อื่นๆ

โอวาทธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

เพื่อผลักดันไม่ให้กิเลสมันไหลเข้ามาทับถมจิตใจเรา ก็ต้องหมั่นมาปฎิบัติและเจริญกรรมฐานกันบ่อยๆ จิตใจของเราก็จะค่อยๆ ห่างเหินจากกิเลสทั้งหลาย เป็นจิตที่มีแต่มหากุศลคือความดีโดยถ่ายเดียว เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้หมั่นมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อนำพาตนให้พ้นจากสังสารทุกข์ คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ 

โอวาทธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ศรัทธากับปัญญา

ในการบรรยายที่แห่งหนึ่ง ผมได้ตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมชาวพุทธไทยเราส่วนมากจึงต้องการกันนัก ต้องการหนาเรื่องเหรียญหรือวัตถุมงคล ซึ่งต้องทำต้องซื้อหาด้วยราคาแพง

เช่นวัตถุหรือเหรียญที่ทำด้วยทองคำ เป็นต้น เขานับถืออะไรกันแน่ เขานับถือทองคำหรือว่าคำสอน

ทำไมชาวพุทธเราจึงชวนกันหลงใหล ในวัตถุมงคลในรูปเคารพ เครื่องรางของขลัง ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาของเราทรงปฏิเสธ ไม่สนับสนุน เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอทางจิตใจ

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

เราต้องสำรวจตัวเอง ต้องตระหนักว่าต้องนับถือศาสนาด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศรัทธาเพียงอย่างเดียว เพราะว่าปัญญาเป็นหัวใจของบัณฑิตหรือผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลาย

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ฟังธรรมบรรยาย
ศรัทธากับปัญญา
อาจารย์วศิน อินทสระ