ปฏิบัติเป็นพุทธบูชา พระอาจารย์สว่าง

ปฏิบัติเป็นพุทธบูชา
โดย พระอาจารย์สว่าง ติกขวีโร

ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

ตอน ๕

%d bloggers like this: