วิธีกำหนดเปลี่ยนวิถีชีวิตและอานิสงส์ของอิริยาบถย่อย หลวงพ่อประจาก

วิธีกำหนดเปลี่ยนวิถีชีวิตและอานิสงส์ของอิริยาบถย่อย
โดย พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ

วิธีกำหนดเปลี่ยนวิถีชีวิต
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

อานิสงส์ของอิริยาบถย่อย
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

%d bloggers like this: