สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อยไปส่งอารมณ์

สาธิตการกำหนดอิริยาบถย่อยไปส่งอารมณ์
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตโต

ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

ตอน ๕

ตอน ๖

ตอน ๗

ตอน ๘

ตอน ๙

ตอน ๑๐

%d bloggers like this: