การกำหนด พองยุบและนั่งหนอถูกหนอ : หลวงพ่อประจาก

การกำหนด พองยุบและนั่งหนอถูกหนอ
โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.

การกำหนดพองยุบ

:

การกำหนดนั่งหนอถูกหนอ

%d bloggers like this: