การกำหนดต้นจิต ปีติ นิมิต และเวทนา : หลวงพ่อประจาก

การกำหนดต้นจิต ปีติ นิมิต และเวทนา
โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.

%d bloggers like this: