การกราบสติปัฏฐาน

สาธิตการกราบสติปัฏฐาน
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

สาธิตวิธีกำหนดนั่งคุกเข่ากราบ

สาธิตวิธีกำหนดนั่งพับเพียบกราบ

สาธิตวิธีกำหนดนั่งกราบบนเก้าอี้

%d bloggers like this: