การกราบสติปัฏฐาน

สาธิตการกราบสติปัฏฐาน
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

สาธิตวิธีกราบสติปัฏฐาน 3 แบบ

 

%d bloggers like this: