หลวงพ่อประจากให้โอวาทปิดการอบรม

หลวงพ่อประจากให้โอวาทวันปิดอบรมกรรมฐาน : ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง


:
:
หลวงพ่อประจากให้โอวาทวันปิดอบรมกรรมฐาน : ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ปฏินิสสัคโค

หลวงพ่อประจาก ให้โอวาทปิดการอบรม ๑

หลวงพ่อประจาก ให้โอวาทปิดการอบรม ๒

หลวงพ่อประจาก ให้โอวาทปิดการอบรม ๓

หลวงพ่อประจาก ให้โอวาทปิดการอบรม ๔

%d bloggers like this: