หลวงพ่อประจากให้โอวาทปิดการอบรม

หลวงพ่อประจากให้โอวาทวันปิดอบรมกรรมฐาน : ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง

%d bloggers like this: