วิธีส่งอารมณ์ และสิ่งที่เป็นสาระ พระอาจารย์สว่าง

วิธีส่งอารมณ์ และสิ่งที่เป็นสาระ
โดย พระอาจารย์สว่าง ติกขวีโร

วิธีส่งอารมณ์
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

สิ่งที่เป็นสาระ
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

%d bloggers like this: