การกำหนดนิมิต ปีติ และอาการของธาตุ ๔ หลวงพ่อประจาก

การกำหนดนิมิต ปีติ และอาการของธาตุ ๔
โดย พระครูปลัดประจาก สิริวัณฺโณ

การกำหนดนิมิต ปีติ
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

การกำหนดอาการของธาตุ ๔
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

%d bloggers like this: