การกำหนดต้นจิต ความคิด และเวทนา หลวงพ่อประจาก

การกำหนดต้นจิตและความคิด
โดย พระครูปลัดประจาก สิริวัณฺโณ

การกำหนดต้นจิต
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

การกำหนดความคิด
ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

การกำหนดเวทนา

%d bloggers like this: