แนะวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเบิ้องต้น หลวงพ่อประจาก

แนะวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเบิ้องต้น
โดย พระครูปลัดประจาก สิริวัณโณ

ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

ตอน ๕

ตอน ๖

%d bloggers like this: