การเดินจงกรมและนั่งสมาธิ

สาธิตวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

สาธิตการเดินจงกรม
ระยะ 1 – 6

:
:
:
สาธิตวิธีกราบสติปัฏฐานและการนั่งสมาธิ

%d bloggers like this: