การเดินจงกรมและนั่งสมาธิ

สาธิตวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
โดย พระมหาทองมั่น สุทธจิตฺโต

สาธิตการเดินจงกรม
ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

สาธิตการนั่งสมาธิ
ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

%d bloggers like this: