แนะนำศูนย์ปฏิบัติธรรม

01

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ หมู่ ๔ ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทร : ๐๕๓-๘๘๗๒๑๐ ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕-๖

อ่านและดาวน์โหลด >>> เอกสารประวัติศูนย์ฯ >>>> คลิกที่นี่

ตาณัง หมายความว่า นิพพานปกป้องบุคคลให้พ้นจากอบาย
เลณัง หมายความว่า ธรรมเป็นที่หลบซ่อน หรือหลีกจากภัยในสงสาร

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลบซ่อนหรือหลีกเร้นภัยในสงสาร

ชมดลิปแนะนำศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๑

ชมคลิปแนะนำศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๒

 

แผนที่การเดินทางมาศูนย์ปฏิบัติธรรม
ดาวน์โหลด แผนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม pdf file >>>> คลิกที่นี่
map1

%d bloggers like this: