แนะนำศูนย์ปฏิบัติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ หมู่ ๔ ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทร : ๐๕๓-๘๘๗๒๑๐ ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕-๖

แผนที่ >>>> คลิกที่นี่

เอกสารประวัติศูนย์ฯ >>>> คลิกที่นี่

ตาณัง หมายความว่า นิพพานปกป้องบุคคลให้พ้นจากอบาย
เลณัง หมายความว่า ธรรมเป็นที่หลบซ่อน หรือหลีกจากภัยในสงสาร

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลบซ่อนหรือหลีกเร้นภัยในสงสาร


แนะนำศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๑


แนะนำศูนย์ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๒

%d bloggers like this: